Wednesday, April 24, 2019

Phân Ưu cùng HT Phạm lê Vỹ và tang quyến

Cáo Phó Của Gia Đình HT Phạm lê Vỹ

Cọp Biển Phạm Lê Vỹ

Mãn khóa TĐ về binh chủng, sau khóa căn bản TQLC, với vóc dáng cao, to, regleau, Vỹ được giữ lại TTHL Rừng Cấm làm HLV.
Được ít lâu chán cảnh hậu cứ, Vỹ xin ra ... hành quân và về Đại đội CCX/TĐ-THD, rồi từ đầu 1975 cho tới ngày cuối cùng về ĐĐ A Viễn Thám.
Tù về, Vỹ vượt biên 1989, đến Palawan. Sang Mỹ năm 1990, cuối cùng sống ở Florida.
Duyên số hẩm hiu nên đời sống gia đình không yên vui.
Mấy năm sau này Vỹ về Việt Nam sống cùng mẹ để chăm sóc cụ, nhà chỉ hai mẹ con. Những tháng cuối cùng của mẹ, dù chính mình cũng không khỏe nhưng Vỹ vẫn tự tay săn sóc mẹ đủ mọi việc -cơm cháo, tắm rửa, thay tã- cho tới khi bà cụ qua đời (tháng Hai 2018).
Từ tháng 10/2018 bệnh Vỹ trở nặng và cuối cùng Vỹ từ giã anh em bạn bè, về trình diện Căn cứ Sóng Thần lúc nửa đêm 24/4/2019, thọ 70 tuổi (ta).

Tạm biệt Vỹ!

Tuesday, April 16, 2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010