Wednesday, November 7, 2018

3/72 gặp nhau ở Montreal

Lâu lâu nhớ bạn..,lên xe đi đến xứ Mộng Lệ An…,vừa ngắm cảnh mùa Thu vừa được gặp các ht..Trần Công Danh 334,Nguyễn Tấn Hưng 311,Vũ Ngô Quốc 314..và thêm ht Nguyễn Văn Nghị 311 từ miền Thuỳ Dương cát trắng …Tiếc là ht Nguyễn tấn Mão bận ( chưa cởi kịp) nên không trình diện…Cảm ơn các ht và phu nhân ở Montreal đã dàn chào đàn em tận tình,thân tình…nhất là ck hổ chủ …xị Trần Công Danh…Thaps tùng theo xe có ht Nguyễn Xuân Sơn 3/72 Đồng Đế..xin gởi vài hình ảnh…Nguyễn Mão 344, Canada.


45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010