Thursday, May 17, 2018

CẢM TẠ

THAY MẶT TANG QUYẾN ĐÀN EM XIN GỞI LỜI CẢM TẠ ĐẾN QUÝ HT K.3/72 ĐÃ ĐẾN PHÚNG VIẾNG, GỞI HOA, MAIL CHIA BUỒN VỀ SỰ RA ĐI CỦA CỤ ÔNG TRẦN PHÚC
( HUỎNG ĐẠI THỌ 103 tuổi) LÀ NHẠC PHỤ CỦA ĐÀN EM NGUYỄN MÃO 344.

Sunday, May 13, 2018

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010