Sunday, April 23, 2017

Cảm Tạ của Gia Đình Trần Như Hùng

Kính thưa quý bạn đồng khóa,

Tuy tang lễ mẹ chúng tôi chưa xong nhưng xin thay mặt các em có lời chân thành cảm tạ về tất cả những lời phân ưu cầu nguyện các bạn đã dành cho hương hồn bà cụ. Cũng xin cám ơn Bá Hùng và các bạn đã có ý gửi vòng hoa phúng điếu nhưng tôn trọng ước nguyện và dặn dò của mẹ, gia đình chúng tôi xin quý bạn tha lỗi là không dám nhận vòng hoa. Mong quý bạn và bạn Lãng thông cảm cho, 

Kính bái, 

Trần Như Hùng

obien81

Phân Ưu cùng HT Trần Như Hùng và tang quyến

Cáo Phó Của Gia Đình Trần Như Hùng

Hội Ngộ 06-09-2015

Dai Hoi 372 lan thu 3
Hội Ngộ 3 - Quan's Album

Hội Ngộ 05-09-2015

Hội Ngộ 06-07-2013

nguyenmcuong's Khoa 372 Dai Hoi II album on Photobucket
nguyenmcuong's Dai Hoi II A album on Photobucket

Hội Ngộ 04-07-2010