Saturday, January 19, 2019

Sinh Hoạt Quốc Nội - Tất Niên 2019


Cố gắng lên SG dự tất niên và gặp gỡ một số ae còn ở lại ít gặp, nghe tên nhưng ko nhớ mặt kể từ khi....

Tất niên đồng đội xa gần
Tề tựu đông đủ tình thân.....
Dạt dào !
Bắt tay bá cổ miệng chào
Ngày xưa xung trận ào ào...
Nhưng nay !
Qua thời khói lửa...Buồn thay !
Giờ thì cận cảnh heo may...
Ậm à !
Nâng ly tiễn lão Cẩu già
Đón ông Heo nọc..chuối cà...
Hết sung !


BV Jan19th2019
( Tặng quý htr 372 )

Monday, December 31, 2018

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010