Thursday, August 27, 2020

Monday, August 17, 2020

Đôi Lời Cảm Tạ Anh Em khoá 3/72

Thưa Anh Em Khoá 3/72, 

Trong thời gian vừa qua, hiền thê của tôi bị bạo bệnh, chẳng may không qua khỏi, đã phải từ giã cõi trần vào ngày 07/8/2020. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khá giả gì. Nào viện phí, nào chi phí thuốc men hằng ngày, rồi đến phí tổn mai táng….. Đã vậy, lại xảy ra trong thời điểm đại dịch Covid lần thứ 2., phải giãn cách xã hội nữa…Rõ là khó khăn trăm chiều. Nhưng may mắn thay, có anh Dương văn Thành cũng là bạn thân ở 342 biết rõ hoàn cảnh của tôi ở VN gia đình như thế nào, ra sao… đã giúp cho tiếng nói, lên tiếng trình bày về hoàn cảnh ngặt nghèo cần giúp đỡ của tôi với anh em trong khoá 3/72. Và Anh Thành cũng như anh em khoá 3/72 ở hải ngoại đã rộng tay giúp đỡ, quyên góp và gởi về cho tôi. Tôi đã nhận được: 64.920.000VNĐ. Tương đương là: 2.800USD. Thật là một số tiền lớn và rất quý đối với tôi. Tôi xin hết lòng cám ơn anh em 3/72 hải ngoại và nhất là anh Dương văn Thành . Đồng thời xin cầu chúc anh em 3/72 cùng gia đình luôn được ơn trên ban bình yên và nhiều sức khoẻ. Xin Đa Tạ,

Tạ văn Tuấn 342.

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010