Dia Chi Tien Hoi Ngo 3

Địa Chỉ Tiền Hội Ngộ 3, Ngày 05 Tháng 9 Năm 2015, 11 AM To ....

(714) 768 - 6149 (H) - (714 ) 262 - 8470 (M)
Huynh ơi chớ ngại đường xa
Nhớ đầu tháng 9, ghé về Cali
Khóa 3 hội ngộ lần này
Gặp nhau sức khoẻ, tinh thần tăng thêm.
Tuổi già càng lúc càng cao
5 năm lần tới, thời gian quá dài !!!

Bà ơi mua vé bay ngay
Hai ta cùng đến kịp ngày chung vui…

Hương 323

Friday, October 1, 2010

Liên Khúc Tình Yêu
embed src="http://podcastmachine.com/swf/player.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" quality="high" width="560" height="101" wmode="transparent" name="pcm_player_6455" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&file=http://podcastmachine.com/podcasts/6455.json&width=560&height=101&skin=http://podcastmachine.com/swf/skin_pcm1.swf&fullscreen=true&bgcolor=#000000&playlist=bottom&playlistrows=1&playlistcolumns=1&autostart=false&subscribebutton=false&downloadbutton=false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

Hội Ngộ 06-07-2013

nguyenmcuong's Khoa 372 Dai Hoi II album on Photobucket
nguyenmcuong's Dai Hoi II A album on Photobucket

Hội Ngộ 04-07-2010